Extrase din prevederile OUG 5/16.04.2015 referitoare la DEEE-uri, publicată în Monitorul Oficial în data de 16.04.2015:

Art. 11:

(1) La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumpărătorului, distribuitorii sunt obligați să preia DEEE în sistem „unul la unul“, în mod gratuit, în aceleași condiții precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent și a îndeplinit aceleași funcții ca echipamentul nou furnizat, și să informeze cumpărătorul despre această posibilitate înainte de achiziționarea produsului.”

Art. 34:

(1) Producătorii și distribuitorii sunt obligați să informeze cumpărătorii în momentul vânzării de EEE cu privire la costurile colectării, tratării și eliminării în condiții de protecție a mediului, prin evidențierea separată a acestor costuri.

Art. 37:

Pentru stabilirea fără echivoc a datei la care EEE a fost introdus pe piață, producătorii sunt obligați să aplice un marcaj care specifică faptul că acesta a fost introdus pe piață după data de 31 decembrie 2006; în acest sens, trebuie respectat standardul european EN 50419, respectiv standardul român SREN nr. 50419:2006. 

Înregistrare, informare și raportare. Echipamentele introduse pe piață după 31.12.2006 au aplicate (pe produs, instrucțiuni de folosire sau ambalaj) marcajul: „simbol pubelă tăiată”!

De asemenea, cumpărătorii pot apela la unul din punctele de colectare. Orice produs ce prezintă simbolul:

(pe ambalaj, instrucțiuni de utilizare sau pe produs) face obiectul unei colectări separate și nu trebuie eliminat sub formă de deșeu municipal nesortat.

Operatorii economici care generează deșeuri în urma importului sau a activităților desfășurate, conform legislației actuale, au obligația să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a deșeurilor generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care să respecte un anumit design al produselor, precum și să identifice și să adopte măsuri de reducere a periculozității deșeurilor. Mai multe detalii despre acest program puteți consulta în documentul: