Prisma Matrix digitalizează comunicarea cu angajații

Prisma Matrix este un produs Quartz Matrix ce facilitează comunicarea bilaterală într-o companie, atât dinspre management către angajați, cât și dinspre angajați către management. Produsul este accesibil de pe orice tip de dispozitiv (display, info-point, laptop, tabletă sau telefon) și customizabil în funcție de cerințele și necesitățile clientului, fiind dezvoltat integral în departamentul de cercetare-dezvoltare al Quartz Matrix.

Prisma Matrix crește eficiența și productivitatea angajaților prin acces facil la conținut esențial.

Urmărire targete, KPI – Fiecare angajat va putea să își urmărească targetele, gradul de îndeplinire al acestora și nivelul de performanță la care a ajuns. Toate acestea vor contura cu claritate parcursul unui angajat în companie și, totodată, vor institui un mediu sănătos de concurență și conștientizare situațională care are ca rezultat creșterea productivității, a eficienței și a moralului.

Self Service HR – Angajații își pot depune prin intermediul aplicației cereri de concediu, adeverințe sau învoiri și vor primi un răspuns la acestea prin intermediul unui e-mail sau sms. Toate e-documentele vor fi depozitate ulterior într-un folder digital.

Tutoriale – Comunicarea directă cu angajații prin intermediul unor ecrane poziționate strategic în fabrică, le oferă acestora informațiile potrivite, la momentul potrivit. Astfel, un angajat nou se va integra mult mai ușor în echipă și va înțelge ce are de făcut, urmărind tutoriale ce le vor indica modul corect de execuție. Totodată, un proces nou sau un produs nou se va executa mai rapid și cu mai puține defecte prin distribuirea de conținut ajutător.

Functionalitati Prisma Matrix
  • Afișajul digital este un instrument excelent pentru creșterea transparenței – Transparența poate întări încrederea și alianța.
  • Conectarea angajaților, dezvoltarea cooperării – Digital Signage poate include profiluri ale angajaților cu afișarea numelui, a departamentului și a câtorva exemple din ceea ce fac pentru companie, realizări, hobby-uri etc.
  • Informații stocate digital, disponibile oricând – Cu toții avem nevoie să ne reîmprospătăm cunoștințele din când în când sau să căpătăm altele noi. Resursele disponibile vor fi tot timpul la îndemână, ușor de accesat și de parcurs.

Eficiență sporită și flexibilitate prin intermediul funcției de self-service:

Prin introducerea datelor de identificare sau scanare badge utilizatorii vor putea să vizualizeze informații de interes personal și să facă solicitări către diverse departamente.

  • Disponibilitate zile de concediu.
  • Vizualizare rezultate individuale – Permite angajaților să vizualizeze ușor și covenabil rezultate specifice (pe departament, individual, echipă, fabrică etc.).
  • Ușurință și flexibilitate sporită pentru obținerea și emiterea de învoiri, cereri de concediu, diverse adeverințe pentru diferite nevoi (primărie, spital, școala, etc.).

Informații transmise în timp real prin Digital Signage

  • Mențineți angajații informați afișând campanii de siguranță și informații de instruire.
  • Sporiți eficiența și motivați angajații oferind informații, statistici de producție și KPI. Afișați gradul de realizare a targetelor din volumul de muncă setat, evoluția lucrului pe fiecare zi, informări evenimente, cronometre, leaduri generate, alarme, notificări etc.
  • Facilitați interacțiunea angajaților cu informații de interes dedicate. Prin intermediul ecranelor touchscreen angajații pot selecta, deschide, căuta și vizualiza diverse tipuri de fișiere specifice departamentelor din care fac parte.