Spitale sigure pentru personalul medical și pacienți

Soluții și servicii pentru digitalizarea și modernizarea domeniului medical cu tehnologii ce sporesc siguranța pacienților și facilitează eficiența personalului medical

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, prin Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 vine în ajutorul unităților medicale în contextul pandemic actual. În cadrul apelului, se pot finanța proiecte care vizează investiții în spitalele publice din sistemul sanitar de stat, în contextul consolidării infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19.

Criza sanitară SARS-CoV2 a evidențiat și mai mult provocările cu care spitalele românești se confruntau deja de ceva vreme. Instalațiile electrice vechi, care nu mai fac față aparaturilor din ce în ce mai complexe conectate la rețea, sistemele de incendiu pentru care nu este asigurată mentenanța corespunzătoare și lipsa monitorizării parametrilor de mediu din secții au condus la tragediile care au marcat domeniul medical în ultimul an.

Pentru a sprijini clienții din domeniul medical, am format o echipă specializată care proiectează, instalează și se asigură de buna funcționare a sistemelor dedicate proiectelor pentru obiectivul specific 9.1, dar și a altor soluții dedicate spitalelor.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru POIM, a lansat programul de finanțare „Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale”: aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene pentru evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de fluide medicinale și a rețelelor de energie electrică, inclusiv a sistemelor de supraveghere și control a acestor instalații și a sistemelor de ventilație și climatizare a aerului, precum și a altor investiții necesare pentru creșterea securității la incendiu din structurile care utilizează gaze medicinale pentru desfășurarea actului medical terapeutic și din structurile mari consumatoare de energie electrică de la nivelul spitalelor publice de faza I și II și suport COVID din sistemul sanitar de stat.

Digitalizarea proceselor din unitățile medicale

Sistem monitorizare trasabilitate și control sterilizare

Funcționalități

 • Supraveghează buna funcționare și validarea respectării procesului de sterilizare pe fiecare fază și asigură păstrarea corespunzătoare a materialelor sterilizate
 • Instalația asigură gestiunea și trasabilitatea materialelor și dispozitivelor medicale, utilizând modelul de tag-uri și coduri de bare pentru identificarea și recunoașterea întregului proces de trasabilitate, timpilor de sterilizare, consumabilelor, locației echipamentelor, persoanelor implicate în proces etc.
 • Digitalizarea procesului de trasabilitate sterilizare cu acces instant la date și rapoarte de validare

Beneficii

 • Fără acuzații de malpraxis din partea pacienților – prin raportul de trasabilitate, puteți dovedi pacientului că un anumit instrument a intrat în sala de operație și a părăsit-o la finalizarea intervenției
 • Evitați eticheta lipsă la inventar – verificați în soft traseul instrumentului și aflați unde a fost scanat ultima dată
 • Înregistrează locația instrumentelor refolosibile pe tot parcursul lor
 • Suplimentează registrul pe care îl completează acum personalul SCS cu unul digital
 • Puteți descărca oricând din platformă raportul de sterilizare pe care îl puteți prezenta DSP-ului
 • Împiedicați erorile umane – scanarea la începutul și sfârșitul operației vă garantează că trusele de instrumente sunt complete și niciun instrument nu a fost lăsat în interiorul plăgii operatorii
 • Digitalizați trasabilitatea instrumentarului – procesul este extrem de simplu, doar prin scanarea codurilor de bare de pe instrumente/truse în anumite puncte de control stabilite anterior

Fiind dezvoltat în totalitate de departamentul nostru de Cercetare-Dezvoltare, pot fi adăugate ușor funcționalități sau personalizări în funcție de nevoile clienților.

Prisma Matrix - Informare și interfațare a pacienților și personalului medical

Funcționalități

 • Afișare conținut media de tip imagine, video sau text
 • Crearea conturilor unice pentru pacienți și personal medical în care pot fi accesate informații personale
 • Verificarea disponibilității medicilor și realizarea programărilor
 • Solicitare documente, adeverințe, rezultate investigații
 • Accesarea informațiilor despre serviciile unității medicale, harta spitalului, pachete promoționale etc.
 • Completare și imprimare formulare pacient

 

Beneficii

 • Pacienții nu mai trebuie să stea la coadă – o bucurie pentru cei bătrâni sau bolnavi
 • Timp mai scurt pentru comunicare documente, datele electronice se deplasează mai rapid
 • Mai puține sarcini pentru personalul de la recepție/triaj
 • Baze de date și rapoarte accesibile instant
 • Grad de satisfacție ridicat din partea pacienților și revenirea acestora
 • Mai multă transparență, monitorizare mai precisă și control centralizat
 • Costuri scăzute cu personalul responsabil de pacienți

Platformă e-Learning și e-Training LearningON

Funcționalități

 • Transmiterea de sesiuni live sau înregistrate (inclusiv din săli de operație)
 • Acces securizat la cursuri sau prezentări online
 • Structurarea documentelor pe categorii, departamente sau competențe
 • Posibilitatea de a fi încărcate și accesate resurse multimedia de diverse tipuri: clipuri video, imagini, scheme, grafice, texte, chestionare etc.
 • Posibilitatea susținerii de evaluări online (teste, sondaje, studii etc.)

Beneficii

 • Interactivitate – conținutul este mult mai atractiv
 • Interfață prietenoasă – navigare simplă și clară
 • Accesibilă de oriunde – platforma poate fi accesată de pe orice dispozitiv (telefon, tabletă, laptop, PC)
 • Administrare simplă – câteva clickuri și resursele sunt disponibile pentru vizualizare
 • Organizare rapidă – împărțire pe categorii, departamente sau utilizatori
 • Eficiență în lucru – primiți feedback imediat cu privire la înțelegerea conceptelor prezentate

Implementări

Securitate cibernetică

 • Restricționarea tuturor tipurilor de atacuri cibernetice, inclusiv ransomware, cu cele mai noi și inovatoare soluții de securitate
 • Consolidarea infrastructurii de securitate, reducerea complexității configurației și îmbunătățirea eficacității generale a protecției pentru siguranță împotriva atacurilor cibernetice
 • Protecție sporită împotriva amenințărilor ce privesc securitatea informatică prin întreținere preventivă și actualizări, patch-uri regulate de software, managementul amenințărilor, accesului și al vulnerabilităților, monitorizare proactivă și răspuns la incidentele de securitate
 • Asigurarea backup-ului datelor esențiale din sistem, oferirea de acces permanent la date și recuperarea integrală a acestora în caz de eroare umană sau dezastru natural

Audituri

Audit instalații securitate la incendiu

Primiți  un raport legat de starea actuală a sistemelor de securitate la incendiu și capacitatea acestora de funcționare în caz de incendiu, alături de recomandări de creștere a siguranței și dimensionare corectă.

Audit infrastructură IT & securitate cibernetică

Realizăm o analiză completă a infrastructurii informatice din unitatea sanitară și identificăm vulnerabilitățile care pot duce la oprirea bruscă a sistemului și pierderea datelor.

Audit energetic

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumurilor și pierderilor de energie și utilități și beneficiați de recomandări pentru eficientizare energetică și reducerea costurilor.

Audit instalații securitate fizică

Identificăm amenințările și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața pacienților și a personalului medical și recomandăm o soluție integrată de securitate fizică și limitare a riscurilor.

Detecție, semnalizare și alarmare la incendiu

 1. Soluții de detecție prin aspirație specifice mediului spitalicesc, realizate de o echipă specializată și autorizată pentru implementarea de sisteme de detecție incendiu, sisteme certificate care rezistă la vaporii degajați de substanțele și soluțiile folosite pentru sterilizare.
 2. Soluții hibride sau mecanice pentru a asigura evacuarea fumului și a gazelor fierbinți din toate spatiile, conform standardelor.
 3. Sisteme de alarmare vocală pentru evacuare, interconectate cu sistemul de detecție al clădirii și sistemul de control acces pentru eliberarea căilor de evacuare.
 4. Soluții certificate de la producători de top, care opresc un posibil incendiu din fază incipientă pentru spațiile mici, ușor inflamabile, cum sunt arhivele, farmaciile, spațiile tehnice și chiar tablourile electrice, calculatoarele medicale, echipamentele și mobilierul.

Verificare rețele electrice și soluții electroalimentare

Efectuăm lucrări electrice la cheie, de la posturile de transformare, până la consumatorii finali.

 1. Măsurători
  • prize de pământ
 2. Verificări
  • rezistență electrică de izolație
  • continuități legături PE
  • încărcare consumatori pe circuit
  • iluminat de siguranță
  • tensiune de pas
  • rezistență de izolație a covoarelor electroizolante
 3. Modernizare sau extindere
  • instalații electrice
  • iluminat
  • alimentare spații cu regim special (ex. săli de operații, săli ATI)

Asigurăm instalarea surselor de alimentare secundare, UPS-uri și grupuri electrogene. Acestea nu numai că asigură funcționarea neîntreruptă a echipamentelor medicale, dar susțin și alimentarea cu energie pentru sistemele de siguranță și de securitate la incendiu.

Monitorizarea parametrilor de calitate a aerului ambiental și a parametrilor de siguranță

 • Monitorizarea temperaturii, umidității și concentrației de oxigen din fiecare încăpere pentru a depista în timp real problemele ce pot cauza defecțiuni sau funcționare în afara parametrilor normali a echipamentelor din acele spații.
 • Centralizarea datelor într-un sistem de management și alertare pentru întreg spitalul, astfel încât intervențiile corective se pot realiza preventiv până ca un echipament să se defecteze.

Sistem Nurse Call

 • Sistem de comunicare rapid între asistentele sau doctorii responsabili și pacienții din saloane aflați în imposibilitatea de a părăsi patul sau cărora li se înrăutățește subit starea
 • Instalarea transmițătoarelor la nivelul fiecărui pat sau în puncte cheie din spital și terminalelor cu afișaj vizual sau audio, conectate prin intermediul unei platforme IP de comunicații
 • Beneficii: timp de intervenție scăzut, preîntâmpinare urgențe, îndeplinire rapidă nevoi pacienți

Alte soluții pentru spitale sigure și unități medicale digitalizate

 • Sisteme de control acces
 • Sisteme de supraveghere cu video analiză integrată
 • Sisteme de alarmare la efracție
 • Infrastructură IT
 • Soluții telemedicină
 • Soluții de comunicare
 • Soluții pentru înregistrarea și transmiterea la distanță din sălile de operații
 • Soluții de arhivare și transmitere a informațiilor medicale și imagistice
 • Soluții de informare și interfațare a pacienților și personalului medical
 • Soluții de automatizare săli ședințe și comunicare la distanță
 • Soluții avansate de automatizare a ușilor în regim SAS
 • Suport și documentație necesară obținerii autorizației la incendiu

Servicii la cheie pentru unitățile medicale

Audit preliminar

Asistență tehnică

Dimensionare soluție

Proiectare instalație electrică

Livrare echipamente

Instalare

Punere în funcțiune

Instruire utilizatori

Garanție

Service și mentenanță

Clienți din domeniul medical

Sistemele și instalațiile realizate de echipa noastră la spitalele din județul Iași respectă standardele în vigoare și vin ca un răspuns la reglementările legislative care menționează anumite condiții pe care o unitate medicală trebuie să le îndeplinească.

Direcția de Sănătate Publică Iași 

Obiectiv: „Refuncționalizare imobil Spital de urgență 300 paturi, pentru amenajarea Institutului Regional de Oncologie Iași”

Instalații proiectate și executate pentru acest obiectiv:

 • Instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu
 • Instalație de desfumare
 • Sonorizare si adresare publică
 • Instalație de date voce și CATV
 • Sistem de transmisie video pentru sălile de operație
 • Subsistem detecție și alarmare efracție
 • Subsistem control acces
 • Subsistem supraveghere video

Institutul Regional de Oncologie Iași

Obiectiv: „Centrul de Cercetare Fundamentală și Dezvoltare Experimentală în Medicina Translațională/ TRANSCEND“

Instalații proiectate și executate pentru acest obiectiv:

 • Instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu
 • Instalație detecție și alarmare la efracție, integrată cu control acces
 • Instalație de supraveghere video
 • Sistem de monitorizare a temperaturii și umidității
 • Sistem de transmitere date între Institutul Regional de Oncologie și Centrul de Cercetare Fundamentală și Dezvoltare Experimentală în Medicina Translațională

Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Iași

Obiectiv: „Proiectare urbanistică, consolidare – reabilitare Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie”.

 

Instalații proiectate și executate pentru acest obiectiv:

 • Instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu
 • Instalație de comunicații date și CATV
 • Sisteme efracție, control acces și TVCI
 • Sistem de apelare asistente
 • Instalație de sonorizare și alarmare la incendiu

Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. George I.M. Georgescu Iași

Instalații proiectate și executate pentru acest obiectiv, în 3 etape:

 • Instalație electrică
 • Instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu
 • Instalație de desfumare
 • Sistem de sonorizare și alarmare la incendiu
 • Sisteme de securitate
 • Instalație de comunicații date
 • Sistem BMS
 • Sistem de trasabilitate
 • Instalație de ceasoficare
 • Sistem de imagistică

S.C. Arcadia Hospital S.R.L

Instalații proiectate și executate pentru acest obiectiv:

 • Instalație de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu
 • Instalație de sonorizare și alarmare vocală
 • Instalație de comunicație date
 • Instalații de securitate

Spitalul Municipal De Urgență Pașcani și Policlinica

Instalații proiectate și executate pentru acest obiectiv:

 • Sisteme de securitate pe baza analizei la risc
 • Autorizație IGSU pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de limitare și stingere a incendiului nr. 0724, 0725/08.03.2011
 • Autorizație IGSU pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de ventilare pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți, cu excepția celor de tip natural-organizat nr. 4611/02.02.2015
 • Licență IGPR pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de alarmă împotriva efracției nr. 0165/T/03.03.2005
 • Atestat ANRE 15754/06.04.2020 de tip C2A pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiune nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune
 • Atestat ANRE 15443/17.01.2020 pentru proiectare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente la tensiuni nominale de 0,4 kV
 • Atestat INSEMEX GANEx.Q.2019.(32).12.0761/04.06.2019 privind capacitatea realizării de activități specifice Normativului NEx 01- 06 de proiectare, execuție, montaj, punere în funcțiune, control, inspecție, întreținere, mentenanță, revizii instalații electrice, electromecanice și de automatizare în medii explozive
 • Autorizație IGSU pentru proiectarea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu nr. 2239 / 22.05.2012
 • Autorizație IGSU pentru instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu nr. 2240 / 22.05.2012
 • Autorizare pentru punerea în funcțiune, service-ul și garanția UPS-urilor APC și Eaton în România – modele Galaxy 300, Symetra PX2, gama 9×55
 • Certificare Management de Proiect
 • Membri în asociațiile profesionale SIEAR – Societatea de Instalații Electrice și Automatizări și ARTS – Asociația Română pentru Tehnică de Securitate

Partenerii noștri