Quartz Matrix a obținut atestatul pentru realizarea de activități specifice mediilor explozive

Pe data de 4 iunie 2019, compania Quartz Matrix a obținut în urma evaluării realizate de INSEMEX (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă) atestarea privind asigurarea capacității realizării de activități specifice Normativului NEx 01-06 de proiectare, execuție, montaj, punere în funcțiune, control, inspecție, întreținere, mentenanță, revizii, instalații electrice, electromecanice și de automatizare în medii explozive. Atestatul se bazează pe chestionarul de evaluare a capacității nr. 32/2019.

Atestarea respectării cerinţelor Normativului NEx 01-06/2007 pentru instalaţiile tehnice din arii cu pericol de explozie este oferită de grupul tehnic GANEX, constituit în cadrul INSEMEX Petroșani. Normativul NEx 01-06/2007 are drept scop stabilirea cerinţelor pentru asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă şi stabileşte prevederile generale pentru activităţile de proiectare, montare, exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive generate de gaze, vapori, ceţuri şi/sau prafuri combustibile.

INSEMEX-GANEx atestă faptul că echipa Quartz Matrix are capacitatea necesară pentru a realiza activitățile precizate la punctul 4 din Normativul NEx 01-06, dezvoltate pe cerințele SR EN ISO 9001:2015 cu referire la cerințele specifice pentru instalații și echipamente din atmosfere potențial explozive din SR CEN ISO/TS 29001:2015, SR EN 60079-14:2014, SR EN 60079-17:2014. Astfel, lucrările pe care le vom efectua pe viitor pentru clienții noștri în medii cu potențial de explozie se vor desfășura în condiții de siguranță.

Pentru proiecte în care sunt necesare activități desfășurate în medii explozive, ne puteți contacta la 0726.767.890 sau trimițând un e-mail pe adresa office@quartzmatrix.ro.