Quartz Matrix și ARTS încurajează creșterea măsurilor de securitate ale organizațiilor în această perioadă

Situațiile de criză (epidemii, războaie, conflicte sociale etc.) sunt însoțite de creșterea criminalității, în special a furturilor și a actelor de violență. În contextul actual, în care forțele de ordine sunt ocupate cu impunerea măsurilor de carantină şi a celor prevăzute în ordonanţele militare este posibil să crească numărul de furturi din sedii de firmă și obiective păstrătoare de valori. Alături de ARTS (Asociația Română pentru Tehnica de Securitate), vă recomandăm utilizarea sistemelor de securitate, cu precădere a celor care permit supravegherea și avertizarea de la distanță.

Totodată, recomandăm tuturor companiilor şi instituţiilor ca în lupta dumneavoastră de a împiedica răspândirea epidemiei cu virusul Covid-19:

1. Să implementați şi să folosiți pe scară extinsă sisteme de control acces care permit identificarea de la distanţă.

2. Să folosiți şi să încurajați utilizarea capacităţilor echipamentelor, infrastructurii de telecomunicaţii existente şi a know-how–ului echipei noastre specializate în vederea monitorizării de la distanță a sistemelor de securitate ce deservesc clădirile și obiectivele de stat sau private.

3. Să nu suspendați contractele de întreţinere şi reparaţii ale sistemelor de securitate la efracţie şi incendiu motivând lipsa de activitate din locaţii. Un sistem neverificat şi neîntreţinut corespunzător poate crea breşe majore de securitate cu consecinţe în pagube materiale importante.

4. Să alocați resurse pentru implementarea de măsuri de securitate suplimentare la efracţie, dar şi la incendiu la obiectivele unde activitatea a fost oprită sau redusă.

5. Să folosiți toate aplicațiile existente pentru a spori siguranța cetățeanului și a comunității dacă ele se dovedesc sigure, utile și conforme legislației.

masuri-de-securitate-covid-19

DE CE E IMPORTANT SĂ ACȚIONAȚI ACUM

Președintele ARTS, Liviu Mateescu, menționează că EURALARM, organizația europeană din care face parte și ARTS, lucrează la elaborarea unui standard european de „remote services”, care va deschide calea utilizării pe scară largă a serviciilor tehnice de la distanţă şi care va aduce economii, operativitate, control şi funcţionalitate în folosul utilizatorilor şi companiilor. Dacă până acum nevoia serviciilor tehnice la distanţă era impusă de dificultatea deplasării din cauza traficului şi costurilor aferente transportului, iată că acum acestea sunt necesare în special din cauza restricţiilor de circulaţie şi de teama contaminării personalului tehnic.

În contextul măsurilor restrictive privind prevenţia răspândirii COVID 19, în unele state se utilizează deja pe scară largă tehnologiile video necesare monitorizării la distanță a persoanelor, inclusiv a temperaturii și a traseului pe care acestea se deplasează în limita de supraveghere. Acest lucru este extrem de util în spații cu tranzit mare de persoane şi în cele aglomerate. Metoda poate fi foarte eficace în depistarea și localizarea posibililor purtători de virus şi sunt date care confirmă rezultate foarte bune.

Proiectanții, inginerii și tehnicienii Quartz Matrix sunt deja specializați în tehnologiile necesare utilizării serviciilor remote, marea majoritate a echipamentelor pe care le includem în proiecte fiind capabile să fie controlabile de la distanţă. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați specialistul nostru:

Marcel LESENCIUC
Manager departament Instalații
marcel.lesenciuc@quartzmatrix.ro 
0726 – 767.910

DE REȚINUT

  • Această criză va accentua necesitatea implementării tehnologiilor moderne de comunicaţii la distanţă voce-date pentru toţi operatorii economici până la cei mai mici şi din toate domeniile de activitate.
  • Instituţiile statului vor simplifica birocraţia şi o vor schimba din cozile la ghişee în „online”, specializându-și angajaţii pentru această nouă abordare.
  • Se va pune accentul în viitor pe dezvoltarea şi folosirea infrastructurii de telecomunicaţii pentru munca la domiciliu, monitorizarea la distanţă a sistemelor ce deservesc clădirile şi obiectivele, mijloacelor de deplasare și chiar a oamenilor (evident, în interesul şi pentru protecţia lor).
  • Se va deschide calea legală pentru serviciile la distanţă: învăţământ, servicii remote M2M, telemedicină, IoT, consultanţă juridică, economică etc.
  • Interacţiunea umană directă va fi tot mai mult înlocuită de cea indirectă prin utilizarea platformelor de socializare şi a multiplelor aplicaţii dedicate, lucru de altfel deloc deranjant pentru noile generaţii care se simt mult mai confortabil în mediul online.
  • Tehnologiile „contactless” vor exploda din „teama de atingere” care va persista mult timp după terminarea crizei.

Compania Quartz Matrix este membră a asociației profesionale ARTS și autorizată ANRE, IGSU și IGPR pentru proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor de securitate electronică și la incendiu.ondetect-quartz-matrix