Implementarea unei soluții de monitorizare consumuri energetice prin fonduri europene la tipografia Infopress Group

Compania Infopress Group din Odorheiu Secuiesc, una dintre tipografiile de top din România, specializată pe tiparul revistelor şi publicaţiilor comerciale de mare tiraj, ne-a solicitat recent un studiu tehnic de soluție pentru a afla rentabilitatea investiției într-un sistem performant de monitorizare consumuri energetice, care ar putea să le aducă o reducere a consumului de energie între 3 și 5%. Scopul l-a reprezentat identificarea de măsuri și oportunități de eficiență energetică în vederea înregistrării de economii în consumul de energie și evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul societății. Investiția va putea fi realizată cu fonduri europene, respectiv o finanțare nerambursabilă prin POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) – Axa Prioritară 6.2, care prevedere reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.

În urma acestui studiu tehnic de soluție realizat de echipa noastră, s-a constat faptul că tipografia Infopress Group prezintă instalații tehnologice complexe, a căror funcționare depinde în mod egal de trei surse de energie: electrică, gaz natural și aer comprimat. Din cauza acestei simultaneități, orice situație de avarie pe linia oricărei surse de energie  primară care intră în proces va conduce la întreruperea producției sau la un consum inadecvat de energie. În consecință, vor exista timpi „morți” în activitate și un consum de energie nejustificat.

Drept urmare, monitorizarea consumurilor este un lucru esențial în economia energetică a fabricii. Motivul îl constituie identificarea rapidă atât a ponderii pierderilor, cât și a consumului suplimentar necesar pentru a compensa aceste pierderi. Un alt aspect pentru care s-a considerat oportună monitorizarea consumului de energie la principalii consumatori îl reprezintă nevoia de a calcula consumul specific, respectiv costul specific pe unitatea de produs finit. Informația este necesară pentru a evalua eficiența fiecărui echipament din procesul tehnologic. Fără un sistem de monitorizare, această evaluare este făcută global și nu prezintă o situație reală a rentabilității cost-producție pentru fiecare agregat în parte.

Soluția propusă de echipa noastră a fost instalarea sistemului de monitorizare consumuri energetice e-Net®. Acesta ajută la telecitirea datelor de contorizare, urmărirea consumurilor în timp real, generarea rapoartelor tehnice, comerciale și manageriale. De asemenea, ajută și la fundamentarea precisă a previzionatelor de consum corelate cu nivelul și structura activităților. Combinând elemente hardware, de comunicație și software, soluția de monitorizare e-Net® reprezintă un instrument performant de creștere a competitivității prin gestionarea performantă a consumurilor de energie electrică, aer comprimat și gaz natural. Prin monitorizarea individuală a principalelor echipamente, beneficiarul își va putea evalua durata de amortizare a investițiilor necesare eficientizării energetice. Economiile de energie care ar putea fi obținute după finalizarea proiectului atât prin măsuri non-cost, cât și prin alte investiții, ar fi de minim 2,5% TEP/an din totalul energiei consumate în prezent raportat la nivel de producție actual.

Echipa de ingineri autorizați și certificați Quartz Matrix vă poate sprijini în proiectele de investiții în eficiență energetică, fie că sunt din fonduri proprii, publice sau nerambursabile. Realizăm în parteneriat cu firme de consultanță studii de fezabilitate și studii tehnice de soluție pentru fundamentarea deciziei de investiție în conformitate cu prevederile H.G. 907/2016.

Pentru mai multe detalii despre proiectul realizat pentru Infopress Group, citiți și articolul despre monitorizare consumuri energetice prin fonduri europene POIM de pe blogul nostru de soluții industriale.