Implementare instalații de detecție și alarmare în caz de incendiu și instalații iluminat de siguranță pentru căminele Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca

Una dintre cele mai prestigioase universități de stat din România este Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca. Cu un număr de peste 41.000 de studenți înscriși la nivel de licență, masterat și doctorat la cele 21 de facultăți, Universitatea Babeș-Bolyai trebuie să asigure spații de cazare pentru studenții care nu locuiesc în Cluj-Napoca. Drept urmare, UBB deține 17 cămine studențești pentru cazarea acestora. Dintre acestea, 13 cămine se află în Complexul Studențesc „Hașdeu”, unde sunt cazaţi peste 3.000 de studenţi de la facultăţile Universităţii, dar şi doctoranzi şi cadre didactice. Unele dintre cele mai mari unități de cazare din campusul Hașdeu sunt căminele 14 și 16. Pentru sporirea securității persoanelor din incinta căminelor, UBB trebuie să asigure instalarea de sisteme de securitate la incendiu și echipamente pentru iluminatul de siguranță.

Pentru a realiza acest lucru, departamentul de Reparații și Întreținere din cadrul UBB a întocmit un caiet de sarcini pentru implementarea în căminele 14 și 16 a unor instalații de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu în conformitate cu cerințele ISU, normativele și standardele de referință în vigoare. De asemenea, tot pentru cele două cămine din campusul Hașdeu a fost elaborat un caiet de sarcini pentru realizarea instalațiilor electrice pentru iluminatul de siguranță care să respecte reglementările specifice.

Echipa Quartz Matrix a realizat pentru căminele 14 și 16 execuția instalațiilor de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu și execuția instalațiilor de iluminat de siguranță.

Citiți mai multe în studiul de caz…