Vizită de lucru: Modele de centre de formare profesională cu rol în atragerea de investiții și dezvoltare economică locală

Pe 2 aprilie 2019, echipa Quartz Matrix a avut ocazia să participe la o vizită de lucru organizată împreună cu Festo Didactic, partener al proiectului educațional ACCED, la liceul UMSZKI – unul dintre cele mai mari licee tehnologice din Ungaria. Liceul are în prezent 1.079 de elevi și 38 de clase de formare profesională în mecanică, electrotehnică și IT.

Vizita a avut ca scop prezentarea ca studiu de caz a unui centru de formare în învățământul tehnic și profesional. Scopul a fost identificarea unor modele de succes locale. Rolul cheie al acestora este atragerea investițiilor străine și dezvoltarea resurselor umane la nivel regional. Implicit, rezultatul va fi dezvoltarea economică locală și regională. Totodată, dezvoltarea învățământului tehnic și profesional și înființarea unor centre de formare ale adulților la nivel regional reprezintă elemente cheie. Acestea reprezintă o parte a ecosistemelor de dezvoltare sustenabilă a comunităților.

Detalii despre centrul de formare profesională echipat cu sisteme Festo Didactic

Prezenți la această vizită au fost reprezentanți ai autorităților publice din Oradea, ai instituțiilor de învățământ și ai mediului de afaceri și de producție. Împreună au asistat la:

• Prezentarea unui concept integrat de învățare modern, adaptat cerințelor actuale și viitoare ale pieței muncii. Conceptul este focalizat pe educația tehnică/STEM și utilizează infrastructura școlară publică și pentru educația adulților (modele de Life Long Learning).
• Descrierea pe larg a procesului de adaptare a calificărilor oferite la nevoile actuale și viitoare ale agenților economici, precum și recalificarea forței de muncă locale
• Relatarea conceptului modular de învățare pentru a dezvolta abilitățile tehnice individuale ale elevilor și ale adulților
• Expunerea a diferite modele de lucru și colaborare dintre școlile tehnice cu agenții economici locali și/sau potențialii investitori
• Prezentarea conceptelor actuale ale fabricilor de tip Smart Factory, Industry 4.0 etc.

FESTO, filială a concernului german Festo AG&Co și lider mondial în domeniul automatizărilor, propune prin divizia FESTO DIDACTIC o gamă de sisteme de instruire dedicate învățământului tehnologic și vocațional: Bionics4Education – un kit educațional cu un mediu inovator de învățare, MecLab® – modele simplificate ale proceselor tipice care se regăsesc în orice fabrică de producţie automatizată și sisteme de instruire în acționări mecanice cu ajutorul cărora se poate practica ceea ce se învață.

Aflați mai multe detalii despre sistemele dedicate educației digitale de la FESTO DIDACTIC.