Soluții tehnice pentru digitalizarea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii prin Programul Național al Guvernului României

Quartz Matrix susține

accelerarea digitalizării întreprinderilor

Quartz Matrix se alătură inițiativei de digitalizare a IMM-urilor din România și vă propune soluții la cheie compatibile cu activitățile și cheltuielile eligibile din cadrul programului de digitalizare. Pornim de la analiza nevoilor actuale și a celor pe termen mediu și/sau lung astfel încât soluția propusă să vă eficientizeze afacerea și să genereze dezvoltarea.

Eligibilitatea solicitantului

Microîntreprinderi
Întreprinderi mici și mijlocii

Direcții

Dezvoltarea de produse inovatoare în domeniul TIC (companii IT) Digitalizarea IMM-urilor (companii non-IT)

Valoarea finanțării

30.000 € – 100.000 €

Perioada de implementare

până la 31.12.2023

Activități și cheltuieli eligibile vs.

servicii și soluții Quartz Matrix

Activitate eligibilă

Soluții QM pentru dumneavoastră

Experiența noastră în proiecte

Group 1179

Achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente

Vă punem la dispoziție o gamă variată de produse de actualitate din domeniul IT&C, de la producători consacrați. Consultanții noștri sunt mereu disponibili pentru identificarea celei mai potrivite soluții pentru compania dvs.

Magazin soluții și servicii B2B:  www.qmart.ro

Peste 500 de clienți: IG WATTEEUW ROMANIA, Institutul Regional de Oncologie Iași, Lear Corporation, Comelf, Aeroportul Iași, Coriolan, Arcadis, Amazon, Kosarom,  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”… vizualizați lista de clienți

Group 1180

Amenajarea centrului de date

Analiză, proiectare, ofertare de data room și echipamente active
Virtualizare
Servere/ Storage
Electroalimentare Date
Center cooling Data
Center Security Data
Center Safety
Colocare servere

Group 1181

Activități aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software / hosting / rețele

Certificate SSL
Firewall, Antivirus, Antimalware, Antispam Protecție și securizare site
Soluții pentru lucrul remote

Pharma – CyberSecurity as a Service

Mambu – Soluție completă Cisco Meraki

Firewall, Antivirus, Antimalware, Antispam – Resonance Distribution, Kosarom, Rompak, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași, Rulmenți Bârlad, Grupul de firme Conex, Help Flux, Farmacia Adriana, Apavital.

Group 1182

Activități aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS

Hosting

Colocare servere

Kosarom – Serviciu de găzduire, hosting

Teo’s Cafe – Colocare servere

Group 1183

Achiziția și/sau dezvoltarea aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente

Oferim o abordare personalizată pentru ca soluția software propusă să se plieze pe situația din compania dumneavoastră.

Dezvoltare software:
Sistem pentru managementul mentenanței
Sistem monitorizare consumuri energetice
Sistem people counting
Laborator digital pentru limbi straine
Sistem Info-Point pentru digitalizare pricese HR
Sistem BMS și trasabilitate echipamente pentru sistemul medical

Group 1184

Realizarea rețelei LAN necesară pentru implementarea proiectului

Comunicații wireless
Cablare structurată
Rețele industriale
Videoconferință

Cablare structurată – NESS Technologies, Carpatcement Holding, BRD GSG, E.ON Energie, Delphi Diesel Systems, Aeroportul Iași, Institutul Regional de Oncologie, Antibiotice.

Sistem comunicații wireless – Ambro, Zeelandia, Complex Hotelier Unirea, Tehnoworld, Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București, IG Watteeuw.

Soluțiile de videoconferință
Univ. „Al. I. Cuza”, Univ. Tehnică „Gheorghe Asachi”, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Ness România, Institutul De Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. I.M. Georgescu” Iași, UM 0827 Cluj Napoca, UM 0333, Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București, Lear Corporation, Primăria Municipiului Iași.

Group 1185

Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța

Pasul final în implementarea oricărui proiect este intruirea utilizatorilor din partea beneficiarilor în vederea folosirii softurilor și echipamentelor instalate.

Digitalizarea afacerii dumneavoastră în 5 pași

servicii și soluții Quartz Matrix

Verificați eligibilitatea companiei dvs. apelând la o firmă de consultanță

Analizăm nevoia actuală și pe termen lung și/sau mediu

Realizăm împreună soluția tehnică necesară proiectului de accesare fonduri

Furnizăm resursele tehnice și echipamentele necesare digitalizării

Implementăm în locație proiectul final de digitalizare

Digitalizarea IMM-urilor din România

Soluții și servicii complete

Pe parcursul aprobării proiectului și post aprobare finanțare

1. Audit IT

Imagine de ansamblu asupra infrastruturii IT, a riscurilor și vulnerabilităților

2. Consultanță

Identificăm nevoia și propunem soluțiile potrivite

3. Proiectare

Stabilim și monitorizăm toate etapele de implementare ale unui proiect IT

4. Implementare

Implementarea soluțiilor și serviciilor de către echipe specializate și certificate

5. Instalare & configurare

Calibrarea și punerea în funcțiune a soluțiilor implementate în conformitate cu obiectivele de atins

6. Mentenanță și service IT

Echipă dedicată 24/7/365 pentru intervenții rapide și eficiență maximă a activității

Verificați dacă vă încadrați în criteriile de eligibilitate!

1. Cod CAEN (Codurile CAEN eligibile se regăsesc în cadrul Anexei 3);

2. Societatea desfășoară activitate curentă/operațională cel târziu de la 15 iulie 2019;

3. Societatea a înregistrat profit din exploatare în exercițiul financiar 2018 sau 2019;

4. Societatea trebuie să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

5. Societatea trebuie să realizeze minim 50% din valoarea veniturilor planificate în planul de afaceri, în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul anului 3;

6. Societatea dispune de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare și minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare pentru regiunea București – Ilfov.

7. Societatea se angajează să prezinte dovezi prin încărcarea ofertelor de preț, respectiv a studiilor de piață, notelor justificative etc. care să ateste rezonabilitatea costurilor investiției pentru care solicită ajutor de stat.

1. Solicitantul nu înregistrează la data depunerii Cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):

a. mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;

b. mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

2. Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi. Solicitantul nu a mai obținut finanțare nici pentru alte proiecte implementate, având același obiectiv, dar care din diverse motive nu și-au atins indicatorii. În acest caz, finanţarea nu va fi acordată sau, dacă acest lucru este descoperit pe parcursul implementării, finanţarea se va retrage, iar sumele deja acordate vor fi recuperate;

3. Solicitantul este direct responsabil de pregătirea, managementul și realizarea proiectului, nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi este responsabil pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;

4. Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care instituția a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

5. Reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata (ex. împotriva căreia nu se poate face recurs) în ultimele 36 de luni;

6. Solicitantul îndeplineşte condiţiile sau cerinţele specifice acţiunii pentru care este lansat apelul;

7. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/fapte de corupție/infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal cu modificările și completările ulterioare, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;

8. Reprezentantul legal al solicitantului nu a fost găsit vinovat de încălcarea gravă a vreunui contract anterior, din cauza nerespectării obligaţiilor contractuale în urma unei proceduri de achiziţie sau în urma unei proceduri de acordare a unei finanţări nerambursabile din bugetul Uniunii Europene;

9. Reprezentantul legal al solicitantului nu a comis în conduita profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace, pe care autoritatea contractantă le poate dovedi;

10. Reprezentantul legal al solicitantului nu este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare;

11. Reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informaţii incorecte care pot genera inducerea gravă în eroare a Organismului Intermediar şi a Autorităţii de Management în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte.

Pentru justificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate referitoare la solicitant și reprezentantul său legal, se completează Declarația de eligibilitate, prezentată în Anexa aferentă.

Despre noi

divizia IT&C a companiei Quartz Matrix

NorsIT, divizia IT&C a companiei Quartz Matrix, reprezintă nucleul soluțiilor tehnologice IT&C prin care oferim clienților un întreg spectru de servicii informatice, de la consultanța în proiectarea soluției IT&C și securitate cibernetică până la implementarea, administrarea și mentenanța acestora. Instalăm și integrăm platforme hardware și software, furnizăm servicii de securitate cibernetică și servicii cloud din Data Center-ul propriu.

Ceea ce urmărim, cu maximă atenție, este să eliminăm downtime-ul. Cu alte cuvinte, suntem foarte atenți ca întreruperile să tindă spre zero în procesele clienților noștri prin utilizarea prevenției și predicției în soluții oferite.

Digitalizarea

o necesitate

Revoluția digitală este un act continuu, desfășurat la nivel global, prin care întreprinderile își eficientizează procesele și cresc productivitatea. Criza COVID-19 a scos în evidență acest proces de digitalizare, care a devenit prioritar. Contextul actual a adus o recunoaștere largă a importanței transformării digitale pentru economie, mai ales pentru susținerea și recuperarea acesteia. Tehnologiile digitale ajută companiile să obțină o mai mare flexibilitate în lanțul de aprovizionare, creșterea securității datelor și consolidarea capacității de muncă la distanță și automatizare.

Avantajele digitalizării companiilor

Inovație

Inovația în tehnologie asigură creșterea brandului și crearea unui produs final mai bun

Comunicare facilă

Comunicarea rapidă și clară, cu clienții și angajații, asigură o eficiență ridicată

Procese eficientizate

Timp mai scurt de execuție, produse și servicii de calitate, atingerea obiectivelor

Securitate sporită

Arhivarea electronică a informațiilor și securizarea acestora, cu acces limitat în funcție de utilizator

Flexibilitate

Informațiile stocate în medii digitale pot fi accesate de angajații care lucrează de acasă

Nu omiteți echipamente și soluții pe care le puteți încadra în soluția tehnică a proiectului

Cui ne adresăm?

Microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii care tind spre digitalizare

Clusterelor

Firmelor de consultanță

Firme de consultanță cu care colaborăm:

Dacă reprezentați o firmă de consultanță în atragerea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă și doriți să vă fim partener în realizarea unui plan de soluții ca parte componenta a proiectului de accesare fonduri pe care il efectuați pentru clienții dumneavoastră, ne puteți contacta completând acest formular.